Algemene informatie

Informatieboekje

Klik hier voor het informatie boekje van Stella Duce.

Trainingstijden

Dinsdag   Woensdag   Donderdag
Sandra Backus   Kevin + Roy   Roy Westheim
17.30-18.30 Groep 2   18.00-19.00 Groep 3   17.00-17.50 Groep 1
18.30-19.30 Groep 5   19.00-20.00 Groep 4   18.00-18.55 ASM-Groep
19.30-20.30 Groep 6         19.00-20.00 Wedstrijdgroep
            20.00-21.30 Groep 7
Jeroen van Gerven            
20.30-22.00 Groep 8            
 • Jeugdgroepen (groep 1 t/m 4):
  • Homogeen in leeftijd en judoniveau, ruimte voor kinderen die extra aandacht nodig hebben
  • Bij de jongste max 12 kinderen, bij de oudere jeugd max 18
 • Jongerengroepen (groep 5 en 6):
  • Maximaal 20 (maximale ruimte in de dojo)
 • Senioren (groep 7 en 8):
  • Vanaf 14 jaar t/m 65+
  • Divers niveau, opgevangen door sociale structuur.
 • Wedstrijdgroep:
  • Heterogene leeftijd en ontwikkeling, homogeen in ambitie.
 • ASM-groep:
  • Voor kinderen van 7 t/m 14 jaar.
  • Een training van een uur die soms in de Dojo, soms in een gymzaal en soms
   buiten is en die álle beweegthema’s aansnijdt: balsporten, klimmen, acrobatiek,
   balanceren, noem maar op! Een paar keer per jaar wordt er ook een externe clinic
   georganiseerd op een andere locatie, een ander tijdstip en door een gasttrainer van
   een andere sport.

Contributie

   Contributie                                         lesduur                                    periode

Jeugd t/m groep 6 1 uur per week € 12,00 per maand
Senioren 1,5 uur per week € 15,00 per maand
2 of meer trainingen 2 uur of meer per week € 20,00 per maand
ASM-training 1 uur per week € 120,00 per jaar

Het inschrijfgeld van Judovereniging Stella Duce bedraagt eenmalig: € 10,00 per lid. Judovereniging Stella Duce geeft een extra korting aan het 3e lid van een gezin dat komt judoën!  Bij drie leden uit een gezin, sport de judoka met de laagste contributie gratis. Andere kosten zoals het lidmaatschap van het JBN en Interne Competitie vallen niet onder deze korting.

Judobond Nederland 
Kijk hiervoor op www.jbn.nl onder aan de pagina onder Lid worden JBN voor de juiste tarieven. Verplicht lidmaatschap van de judobond (JBN). JBN contributie is afhankelijk van de leeftijd.

 • Als u of uw kind aan judo, jiujitsu of aikido doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort het lidmaatschap van de JBN daar ook bij.
 • Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw club;
 • Stella Duce meldt haar leden aan. Het lidmaatschap dient door u zelf te worden opgezegd. Dat kan hier worden gedaan: https://www.jbn.nl/mijn/afmelden.

Voor het betalen van de JBN contributie ontvangt U van de judobond een acceptgiro.

De ouders krijgen voor het inschrijfgeld en de Stella Duce contributie voor het eerste kwartaal bericht van de contributieadministratie. De contributiebetaling na het eerste kwartaal vindt bij voorkeur plaats via maandelijkse automatische betaling.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo (JSC)
Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo creëert sportkansen voor kinderen van 0 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

www.jeugdfondsenvenlo.nl 

Spreekbeurt tas
We hebben voor de judoka’s die een spreekbeurt over judo willen houden een tas met informatie, foto’s, tips, stukjes judoband etc. De documentatie die in de tas aanwezig is kunnen jullie ook vinden op onderstaande link:

Spreekbeurt tas

Vertrouwenscontactpersoon
Voor onze judovereniging Stella Duce is de vertrouwenscontactpersoon:
De heer Wouter Koeman
E-mail: w.koeman@jbn.nl
Telefoon: 06-24910493

Protocollen binnen de vereniging
Protocol seksueel onwenselijk gedrag
Protocol grensoverschrijdend gedrag