Jubileumavond Stella Duce

Gouden jubileum Judovereniging Stella Duce!

Voor judovereniging Stella Duce is 2016 een bijzonder jaar. We bestaan dit jaar namelijk 50 jaar en willen dit graag met jullie vieren.
We willen onze leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en relaties uitnodigen om samen met ons terug te kijken naar de afgelopen 50 jaar en het glas heffen op de toekomst.

Natuurlijk zijn ook onze leden, trainers, bestuursleden en vrijwilligers die in het verleden betrokken zijn geweest bij judoclub Stella Duce van harte welkom om samen met ons herinneringen op te halen.

Daarom willen we u uitnodigen voor onze jubileumavond op zaterdag 5 maart 2016 vanaf 19.00 uur in feestzaal Ut Tref, Hendrikxstraat 17 in Venlo-Zuid.
Tijdens deze avond zullen we ook het programma voor het jubileumjaar presenteren en vooruitkijken naar de toekomst.
U kunt zich aanmelden voor deze avond door een mailtje te sturen naar joost@judostelladuce.nl .


Op onze Facebook pagina Judo Stella Duce kunt u dit evenement delen waardoor wij kunnen rekenen op een grote opkomst.

Wij hopen u te zien op 5 maart!


Met sportieve groeten,
Bestuur Judovereniging Stella Duce