Bestuur en trainers

Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit onderstaande leden die zo’n 8x per jaar vergaderen om de vereniging in goede banen te leiden. Dit bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden;

Dagelijks bestuur

Voorzitter:

Peter van Santen (voorzitter@judostelladuce.nl)

Penningmeester:

Michiel Hovens (penningmeester@judostelladuce.nl)

Secretaris:

Luc Wijnhoven (secretaris@judostelladuce.nl)

Algemeen bestuur

Activiteiten commissie:

Vacant

Ledenadministratie:  

Luc Wijnhoven (ledenadministratie@judostelladuce.nl)

Media:

Luc Wijnhoven (secretaris@judostelladuce.nl)  

Vrijwilligers

Wedstrijdcommissie:

Erik de Kievit (wedstrijd@judostelladuce.nl)

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Onze judo lessen worden verzorgd door;


Hoofdtrainer: Jeroen van Gerven

Jeroen heeft de 4e Dan en is Judoleraar B niveau 4. Hij traint en is ook judoleraar bij judovereniging Stoffels in Tegelen. Jeroen zijn kinderen volgen allemaal wedstijdtraining of techniektraining bij Stella Duce. Jeroen geeft les aan de senioren op maandag.


Trainer: Roy Westheim

Roy_Westheim

Roy heeft de 3e Dan en is zowel judoleraar B niveau 4 als judoleraar in de zorg. Roy loopt al lang mee binnen Stella Duce, hij is eerst als judoka begonnen en heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en is professioneel trainer. Hij verzorgt de lessen op woensdag en donderdag.


Trainer: Sandra Backus

Sandra is begonnen als 7-jarige met judo bij Stella Duce en heeft zich in die tijd opgewerkt naar eerste Dan. Ze is judoleraar A niveau 3. Sandra verzorgd de lessen op dinsdag.


Wanneer je contact wilt opnemen met het bestuur of trainer, stuur dan een bericht naar info@judostelladuce.nl

De selectie van trainers gebeurt zorgvuldig. Omdat judo een contactsport is, is het extra van belang om trainers te hebben welke volledig te vertrouwen zijn. Uiteraard is dit nooit 100% te garanderen, maar om de integriteit van onze trainers zoveel mogelijk te garanderen, hanteren we het volgende aannamebeleid:

  • Bij voorkeur nemen we alleen mensen die al veel jaren verbonden zijn aan onze club of die goede bekenden zijn van de huidige trainers.
  • Met nieuwe trainers gaan we eerst een gesprek aan en leggen we contact met eventuele eerdere verenigingen waar ze les gegeven hebben.
  • We vragen iedere paar jaar een VOG aan van al onze trainers.
  • Alle trainers zijn lid van de Judobond.
  • De trainers zijn bekend met het Protocol seksueel onwenselijk gedrag en het Protocol grensoverschrijdend gedrag.