Algemene Leden Vergadering

Beste dames en heren,

Vrijdag 18 november heeft de ALV plaats gevonden in de vergaderzaal van Civitas. Er was een geringe opkomst maar er zijn belangrijke mededelingen gedaan.

Zoals bij de vorige ALV van 8 juli is besproken heeft er tot vrijdag 18 november een interim bestuur plaats genomen in de overgang naar een nieuw bestuur.
Bij deze vergadering is een gedeelte van het dagelijks bestuur gekozen. Peter van Santen als voorzitter gekozen en Luc Wijnhoven is gekozen als secretaris. Lenny Godding heeft zijn rol als penningmeester neergelegd en is momenteel in gesprek met twee kandidaten om deze rol over te nemen.

Naast het dagelijks bestuur zijn Shirley van Santen (activiteiten commissie), Daisy Westheim (ledenadministratie) en Richard Hogenhorst (media) gekozen om deel uit te maken van het algemeen bestuur.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de voorzitter!

Graag tot ziens bij de volgende ALV!